Wahlgrenska stiftelsen utlyser forskningsmedel till medieforskare
Wahlgrenska stiftelsen utlyser ett antal stipendier om vardera 100 000 kr. Ansökningar från yngre disputerade forskare med väl avgränsade projekt prioriteras. Det kan gälla studier av massmediernas – så som press, radio och TV eller datormedier av olika slag – villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia, nutid eller framtid. Stiftelsen ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet i ansökningarna och dokumenterad forskningskapacitet hos de sökande. Förutom en forskningsplan skall den sökande bifoga ett CV med kopior på examensbevis och en publikationslista, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ansökan skickas in elektroniskt senast 15 september 2020 till Fredrik Jacobsson: fredrik.jacobsson@luterkort.se. Beslut om bidrag lämnas i oktober 2020. Slutredovisning av hur stipendiet använts skall inkomma senast 31 december 2023.

Här finns en ansökningsblankett:
Öppna PDF:
Ansökningsblankett.pdf

Ladda hem zip-fil:
Ansökningsblankett.zip

Ansökan behandlas av Wahlgrenska stiftelsens forskningsråd.
För frågor hänvisas till ordföranden, professor Magnus Jerneck, magnus.jerneck@svet.lu.se.