Wahlgrenska stiftelsen utlyser forskningsmedel till medieforskare

Wahlgrenska stiftelsen utlyser i år fem allmänna stipendier om vardera 100 000 kr.
Ansökningar från yngre disputerade forskare med väl avgränsade projekt prioriteras.
Det kan gälla studier av massmediernas – så som press, radio och TV eller datormedier
av olika slag – villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt
deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga
tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia,
nutid eller framtid.

Förutom de allmänna stipendierna utlyser Wahlgrenska stiftelsen även två specialinriktade
stipendier
, ett med fokus på vetenskapsjournalistik till Sten Jacobssons minne, och ett med inriktning på ”fake news”. Jacobsson var aktiv i Wahlgrenska stiftelsen och initiativtagare till bildandet av dess forskningsråd. Beloppet är 100 000 kr även för dessa stipendier.

Stiftelsen ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet i ansökningarna och dokumenterad forskningskapacitet hos de sökande. Förutom en forskningsplan skall den sökande bifoga ett CV med kopior på examensbevis och en publikationslista, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Stipendier kan sökas  även av forskare verksamma utanför Sverige.

Ansökan skickas in digital senast 16 september 2022 till Fredrik Jacobsson: fredrik.jacobsson@luterkort.se. Beslut om bidrag
lämnas i oktober 2022. Slutredovisning av hur stipendiet använts skall inkomma senast
31 december 2025.

 

Här finns en ansökningsblankett:
Öppna PDF:
Ansökningsblankett.pdf

Ladda hem zip-fil:
Ansökningsblankett.zip

Ansökan behandlas av Wahlgrenska stiftelsens forskningsråd.
För frågor hänvisas till ordföranden, professor Magnus Jerneck, magnus.jerneck@svet.lu.se.